[Logo] Meus Livros em Andamento
  [Search] Search   [Recent Topics] Recent Topics   [Hottest Topics] Hottest Topics   [Members]  Member Listing   [Groups] Back to home page 
[Moderation Log] Moderation Log   [Register] Register / 
[Login] Login 
Forum Index
Profile for :: Operatus
Avatar All about Operatus
Ranking:
Karma:
Registration date:  05/01/2021 05:44:16
Number of messages posted:  No posted messages available
Created topics: No topic created
Website:  http://www.operatus.pl/
Biography: Realizujemy us?ugi z dziedziny gospodarki odpadów. Jeste?my firm? z wieloletnim do?wiadczeniem. Dostarczamy naszym kontrahentom punktualne pozyskanie odpadów komunalnych, produkcyjnych oraz wywóz ?mieci, odpadów budowlanych, gruzu i ziemi. Zajmujemy si? tak?e odbieraniem szamb, doprowadzaniem do czysto?ci separatorów oraz odbiorem przemys?owych zanieczyszcze? p?ynnych. Spe?niamy standardy narzucone przez decyzje pozwalaj?ce na przewo?enie ?mieci, ich zbieranie i recykling, przez co w wyj?tkowy sposób chronimy si? o natur?. Stosujemy tylko te czynno?ci, które gwarantuj? bezpiecze?stwo dla okolicy, niezwyk?? uwag? przywi?zuj?c g?ównie do wybiórczego zgarniania niektórych grup odpadów i ich odnawiania.
My Bookmarks: There are no bookmark entries for this user.
Contact Operatus
Private Message:
Powered by JForum 2.1.8 © JForum Team