[Logo] Meus Livros em Andamento
  [Search] Search   [Recent Topics] Recent Topics   [Hottest Topics] Hottest Topics   [Members]  Member Listing   [Groups] Back to home page 
[Moderation Log] Moderation Log   [Register] Register / 
[Login] Login 
Forum Index
Profile for :: sugarbaby
Avatar All about sugarbaby

Ranking:
Karma:
Registration date:  15/03/2021 07:17:48
Number of messages posted:  No posted messages available
Created topics: No topic created
Website:  http://www.sugar-baby.pl/
Biography: Sugar baby jest to m??czyzna lub kobieta, którzy dobrowolnie zgadzaj? si? na us?ugi na rzecz sugar daddy lub sugar mommy w zamian za okre?lone wynagrodzenie, które strony ustalaj? na pocz?tku swojej relacji. W Polsce w dalszym ci?gu wi?kszo?? stanowi? m?ode dziewczyny, które z ró?nych powodów szukaj? dodatkowej mo?liwo?ci zarobkowej. Jedne traktuj? to jako dodatek w ?yciu, podczas gdy drugie decyduj? si? pracowa? w ten sposób na “pe?ny etat”. Ka?da z tych kobiet posiada swój osobisty powód, dla którego zdecydowa?a si? zosta? sugar baby.
My Bookmarks: There are no bookmark entries for this user.
Contact sugarbaby
Private Message:
Powered by JForum 2.1.8 © JForum Team